உனக்காக - 4

Published on by கண்மணி.....

கன்னத்தில் கை வைத்து

கண்கள் சிரிக்க எனை பார்க்கிறாய்

ரசிப்பதாய் கூறிக்கொண்டு….

ரசிப்பது நான் தானென

ரகசியம் சொன்னது காதல்….

 /*/*/*/*/*/*/*/

 

எனக்கும் சேர்த்து

நீ சிந்திக்கிறாய்…

என் சிந்தனையெல்லாம்

‘நீ’ மட்டும் தான்….

/*/*/*/*/*/*/*/

 

நீ எதிர்பார்த்ததை

நான் சொல்லும்போது

உன் காதலும்

நான் எதிர்பாராததை

நீ சொல்லும்போது

என் காதலும்

மாலையிட்டு மகிழ்கின்றன

நம் காதலோடு….

/*/*/*/*/*/*/*/

 

நகம் கடிக்கும்போதெல்லாம்

நெஞ்சுக்குள் இடித்துரைக்கிறாய்

உன் உரிமையை தட்டிப்பறிப்பதாய்….

/*/*/*/*/*/*/*/

 

Disclaimer:
This website and its content is copyright of Uma Manoraj - © [2012].
All rights reserved

Published on poems

To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post

வேல்முருகன் 11/04/2012 08:19

காதல் வரிகள்
காணாத போது இனிக்கும்